Tietosuojakysymykset

Osallistuin kahteen moodlen keskusteluun. Toinen keskustelu pohti tietosuojaa liittyen potilastietoihin. Otin kantaa keskusteluun, sillä minulla on omakohtaista kokemusta siitä, kun hoitoalan työpaikassa tietosuojaan suhtaudutaan siinä mielessä kepeästi, että potilastiedot saatetaan jättää hetkeksi auki koneelle huoneesta poistuttaessa. Ilmeisesti en ole ainoa, joka on tällaista havainnut. Työyhteisöjä pitäisi muistuttaa säännöllisesti tietosuojan tärkeydestä.

Toinen keskustelu pohti sitä, mitä sometileille käy henkilön kuoltua. Osallistuin keskusteluun, sillä aihe on sellainen, jota kaikkien sopisi pohtia. Itse en ainakaan koskaan ole edes ajatellut, mitä sometileilleni käy kuoltuani. Vaihtoehtoja on: henkilö voi laatia digitaalisen testamentin eläessään tai antaa esim. Instagramille sellaisen läheisensä tiedot, joka voi tarvittaessa sulkea tilin tai sitten somekanaville voi ehdottaa tilien poistoa henkilön menehtyessä. Ikäväähän se on kuolemaa ajatella, mutta fakta on, että sometilit eivät kuole automaattisesti ihmisen mukana.

Omalla alallani eli vanhustyössä käytetään paljon somea, etenkin Facebookia. Monet vanhustyönyksiköt kuten palvelutalot julkaisevat esim. Facebookissa kuvia talossa tapahtuvasta toiminnasta. Tärkeää on kysyä asukkailta lupa kuvien ottamiseen ja julkaisemiseen. Tai vaihtoehtoisesti julkaista sellaisia kuvia, joista henkilöitä ei voi tunnistaa. Eikä luonnollisestikaan julkaisuissa saa kertoa asukkaiden tietoja. Tärkeää on myös huolehtia, etteivät somekanavien salasanat ole liian helppoja ja että vain työyhteisön jäsenet voivat tehdä päivityksiä eikä Facebookia ei voi jättää auki käytön jälkeen. Somen käyttämisen pelisäännöt pitää sopia työyhteisössä, eikä yksiköstä saa antaa negatiivista kuvaa somessa: jos esim. yksittäinen työntekijä on tyytymätön organisaation toimintaan, ei hän voi tästä kirjoittaa organisaation somekanavalle (eikä omaan henkilökohtaiseen someensa).

Mielestäni on hyvä, että some on tuonut vanhustyönyksiköille mahdollisuuden julkaista kuvia ja päivityksiä toiminnastaan. Toiminta on paljon luotettavampaa verrattuna siihen, että yksikön kotisivuilla olisi vain maininta, että talossa on paljon toimintaa. Säännölliset kuvat ja päivitykset todistavat toiminnan tapahtumista ja tuovat hyvällä tavalla paineita yksikölle kehittää toimintaansa: melko pian joku seuraaja huomauttaisi, jos ainoa toiminta talossa olisi vain esim. viikoittainen bingo.  

Henkilökohtaisten tietojen, kuten työntekijöiden koulutustietojen jakamisesta voisi olla joissakin tapauksissa hyötyä työyhteisön kannalta. Vanhustyössä voi toimia monenmoista ammattilaista: lähihoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, geronomi… Etenkin jos yksikössä työskentelee paljon eri osaajia, on mielestäni yksikön etu kertoa siitä julkisesti. En kuitenkaan näe tarpeelliseksi, että työyhteisö julkaisisi mitään kovin henkilökohtaista tietoa työntekijöistään somessa. Nimi, ammatti ja kuva ovat mielestäni ok, mutta esim. työntekijän asuinpaikkakunta tai henkilökohtainen puhelinnumero eivät kuulu someen. Valitettavasti sellaistakin voisi tapahtua, että esim. joku yksikön toimintaan pettynyt omainen ottaa yksittäisen työntekijän silmätikukseen ja alkaa häiriköimään. Tai vaihtoehtoisesti pitää jostakin työntekijästä ja haluaa olla yhteydenpidossa työntekijään myös tämän vapaa-ajalla.