Sosiaalisen median pelisäännöt

Tutustuin Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) sosiaalisen median käytön ohjeeseen, sillä sairaalan ohjeet ovat vanhustyöhön jotenkin rinnastettavissa. En löytänyt minkään vanhustyön yksikön organisaation sosiaalisen median pelisääntöjä. Ohjeet ovat löydettävissä osoitteessa: https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Saannot_ja_ohjeet/Sosiaalisen_median_ohje(51946)

Ohjeen mukaan TAYS kohdentaa sosiaalisen median sisältönsä sairaalan toiminnasta kiinnostuneille, mahdollisille tuleville työntekijöille sekä päättäjille ja ammattilaisille. Somen käyttö lisää toiminnan ja osaamisen näkyvyyttä ja vuorovaikutteinen keskustelu ja palautteen saaminen mahdollistuu. TAYS kannustaa työntekijöitään sosiaalisen median käyttöön ja muistuttaa olemaan ylpeä osaamisestaan. Ohjeissa muistutetaan myös mm. salassapitovelvollisuudesta, lähdekriittisyydestä ja asiallisuudesta. Kävin tutustumassa Taysin Instagram-tiliin. Toimintaa tuodaan asialliseen sävyyn näkyväksi, unohtamatta kuitenkaan huumoria.

Ohjeet tukevat selvästikin pohdintaani tehtävässä 2a. Sairaala tuo somen avulla toimintaansa näkyväksi siinä missä vanhustyön yksikötkin. Tietosuojan huomioiminen ja asiallisuus ovat toiminnan tärkeitä kulmakiviä. Sairaala haluaa somen avulla osallistua myös keskusteluun ja vastaanottaa palautetta, ja some tekeekin tästä helppoa. Sairaalan someen kuka tahansa voi jättää julkista palautetta. Mielestäni tämä on vain hyvä asia, sillä läpinäkyvyys lisää uskottavuutta ja julkinen palaute tuo sairaalalle enemmän painetta puuttua esim. mahdollisiin epäkohtiin sairaalan toiminnassa. Tämä pätenee myös vanhustyön yksiköiden somen käyttöön.

Mielestäni pelisääntöjen laatiminen on työnantajan tehtävä, ei rivityöntekijän. Mikäli rivityöntekijällä on kuitenkin erityistä osaamista sääntöjen laatimiseen, voisihan hänkin laatia pelisäännöt yhteistyössä työnantajan kanssa. Laaditut pelisäännöt olisi hyvä käydä vielä lopuksi isommalla joukolla läpi, jotta erilaiset näkökulmat tulevat huomioiduksi ja vasta tämän jälkeen julkaista ja ottaa käyttöön. Pelisäännöissä olisi hyvä olla ohjeet, minkälaista materiaalia sosiaaliseen mediaan on tarkoitus laittaa, kuinka paljon ja kuinka usein. Lisäksi säännöissä tulisi olla tieto, keneen ottaa yhteyttä, jos ei ole varma voiko asiasta X kirjoittaa someen. Säännöissä pitäisi muistuttaa, että henkilökohtaiset mielipiteet eivät kuulu someen ja isolla painottaa tietosuojan tärkeydestä. Lisäksi säännöissä pitäisi olla tarkka ohjeistus kuvien käytöstä sekä muistutus päivitysten asiallisuudesta ja ammattimaisen kielen käytöstä.